Tag Archive | Gramàtica Normativa Valenciana

Gramàtica: Gramàtica Normativa Valenciana

ImatgeL’Acadèmia Valenciana de la Llengua té molts documents normatius publicats que acosten l’estàndard general del valencià a les formes genuïnes valencianes i a la parla popular dels valencians.

Un d’aquests és la Gramàtica Normativa Valenciana, un document normatiu que resumeix el que és correcte en totes les àrees lingüístiques (lèxic, morfologia, sintaxi, etc.) i que crea un codi comú de referència per a l’ús de tots els parlants d’aquesta llengua, amb el qual se senten identificats.

La GNV s’estructura en quatre grans blocs dedicats a l’ortologia, l’ortografia, la sintaxi i la flexió, i la formació de paraules. L’obra té un caràcter normatiu i descriptiu, en la mesura que tracta d’orientar sobre les formes més recomanables en els registres formals i en l’estàndard, però integrant les propostes normatives dins d’una descripció general de l’estructura de la llengua.

És per això que qualsevol dubte no resolt a classe sobre qualsevol aspecte de la gramàtica del el podeu consultar en aquest document, que sempre vos donarà les solucions més properes al nostre valencià.