Tag Archive | essa sorda

Correcció del dictat de la essa sorda i la essa sonora

Ací teniu la correcció del dictat que férem sobre l’ús de les grafies s / ss / c / ç / z / sc / tz / zz i els sons de la essa sorda i la essa sonora.